Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Supco Czech, s.r.o., se sídlem Brněnská 128, 691 23 Pohořelice, identifikační číslo: 081 41 541, zapsané v obchodním rejstříku vedeném    u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112023 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umítněné na internetové adrese www.toys4you.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.1 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2. Smlouva o koupi věci nabízené v našem virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem obdržení vámi řádně vyplněné objednávky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

2.1 Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3. Po obdržení řádně vyplněné objednávky vám do 48 hodin náš virtuální obchod formou elektronické pošty nebo telefonicky na Vámi uvedený kontakt potvrdí, že byla objednávka přijata.V případě,že objednané zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem,budeme Vás co nejdříve informovat o možném termínu dodání.

4. Zboží je dodáváno dobírkou prostřednictvím (PPL, DPD a Geis-zrušeno), Zásilkovna a GLS a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce nebo určí výdejní místo v případě Zásilkovny pro menší balíky(platí pro celou ČR).Kupující je povinen zboží při dodání převzít a řádně uhradit.

5. Zboží je dodáváno přes GLS a Zásilkovna nebo osobní odběr na adrese -  výdejní místa Zásilkovna nebo Supco Czech, s.r.o. Brněnská 128, 691 23 Pohořelice.

6. Provozovatel virtuálního obchodu (dále také "prodávající") prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce zboží budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku prodávajícího z uzavřené smlouvy. S tímto kupující souhlasí.Platební podmínky

1. Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

1.1. Dobírka – platba při doručení zboží kurýrní službou (PPL, DPD, Geis zrušeno) Zásilkova a GLS na dodací adresu uvedenou v objednávce.

1.2. Převod – zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu. Bankovní účet - FIO banka, a.s. č.ú.: 8008141541/2010 platba v Kč, nebo IBAN: CZ6820100000002801703506 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX v případě Euro platby , variabilní symbol platby odpovídá číslu faktury. Po připsání částky na účet bude zboží odesláno zákazníkovi na dodací adresu uvedenou v objednávce.Kontrola příchozích plateb se provádí 2xdenně.

 

2. Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím služby (PPL. DPD a Geis zrušeno) Zásilkovna a GLS. Zboží bude doručeno na uvedenou adresu v objednávce. Doručení proběhne v pracovní dny po domluvě s přepravní službou. Přepravní služba Vás bude kontaktovat telefonicky.

 

3. U objednávek v ČR a souhrné výši nad 3000,- Kč maloobchodně (velkoobchodně od 3000,- Kč bez DPH) nebo na Slovensko od 3000,- s DPH  maloobchodně (velkoobchodně od 6000 bez DPH) a nejsou zákazníkovi účtovány žádné další poplatky jako balné, poštovné, doběrečné atp., doprava je tedy ZDARMA (při dopravě ZDARMA si vyhrazujeme výběr dopravce)!

 

4. U objednávek se souhrnou výší do 3000,- Kč s  DPH učtujeme poplatek za balné a poštovné v souhrnné výši dopravce Zásilkovna 119,- Kč a GLS 129,- Kč, při platbě převodním příkazem.

 

5. U objednávek dopravovaných společností Zásilkovna jsou ceny 119,- Kč a GLS 129,- Kč, Zálilkona při platbě dobírkou. Při výběru dopravce Geis a jeho výdejních míst je platba předem nebo kartou při objednávce 99,- Kč a platba hotově nebo kartou při převzetí 119,- Kč. Na Slovensko dodáváme zboží pouze na předplatbu. Cena balíku na Slovensko je s PPL nebo Geis je 279,- Kč s DPH. Platba musí být provedena v korunách nebo Eurech  na výše uvedené bankovní účty. Veškeré poplatky související s převodem částky na účet hradí kupující.

 

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího). Je-li zboží zároveň vráceno, musí tak kupující učinit v originálním a bezvadném obalu.

 

2. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 

3. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nedodrží dodací lhůty společně dohodnuté.

 

4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.

 

5. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu.

 

6. Pokud chce kupující odstoupit od smlouvy u zboží, které již převzal a uhradil, je nutné po vzájemné dohodě zboží vrátit prodávajícímu obyčejným balíkem, aby měl prodávající možnost překontrolovat obsah a úplnost balíku. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 14 (čtrnácti) pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů, má spotřebitel povinnost nést náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícímu.Odpovědnost za vady

1. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců.

 

2. Při převzetí zásilky je Vaší povinností zkontrolovat obal zásilky. Bude-li obal jevit známky poškození, zkontrolujte ihned za přítomnosti dopravce její obsah. Pokud bude obsah poškozen, je nutné sepsat s dopravcem protokol o poškození zboží, který musí být potvrzen oběma stranami, nebo odmítnout zásilku převzít.

Zásilku vždy rozbalte a kontrolu dodaného zboží proveďte bez zbytečného odkladu. Pokud po rozbalení zjistíte, že je zásilka uvnitř obalu poškozená, je nutné nám nahlásit mechanické poškození zboží v neporušeném obale co nejdříve po převzetí zásilky. Poškozené zboží zabalené i vybalené vyfotografujte a zašlete nám fotografie e-mailem. S ohledem na reklamační podmínky přepravců nemůžeme pozdější reklamace tohoto charakteru akceptovat.


Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.

 

2. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.

 

3. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak.

 

4. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

 


Váš tým toys4you
 

 
 

Provozovatel webu, Supco Czech, s.r.o., se sídlem Brněnská 128, 691 23 Pohořelice IČ:081 41 541, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím