:o)

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Supco Czech, s.r.o., se sídlem Brněnská 128, 691 23 Pohořelice, identifikační číslo: 081 41 541, zapsané v obchodním rejstříku vedeném    u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112023 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umítněné na internetové adrese www.toys4you.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.1 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2. Smlouva o koupi věci nabízené v našem virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem obdržení vámi řádně vyplněné objednávky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

2.1 Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3. Po obdržení řádně vyplněné objednávky vám do 48 hodin náš virtuální obchod formou elektronické pošty nebo telefonicky na Vámi uvedený kontakt potvrdí, že byla objednávka přijata.V případě,že objednané zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem,budeme Vás co nejdříve informovat o možném termínu dodání.

4. Zboží je dodáváno dobírkou prostřednictvím Zásilkovna, DPD, GLS a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce nebo určí výdejní místo v případě Zásilkovny pro menší balíky(platí pro celou ČR i Slovensko u dopravce Zásilkovna).Kupující je povinen zboží při dodání převzít a řádně uhradit.

5. Zboží je dodáváno přes GLS, Zásilkovna, DPD nebo osobní odběr na adrese -  výdejní místa Zásilkovna nebo Supco Czech, s.r.o. Brněnská 128, 691 23 Pohořelice.

6. Provozovatel virtuálního obchodu (dále také "prodávající") prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce zboží budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku prodávajícího z uzavřené smlouvy. S tímto kupující souhlasí.Platební podmínky

1. Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

1.1. Dobírka – platba při doručení zboží kurýrní službou Zásilkova, DPD a GLS na dodací adresu uvedenou v objednávce.

1.2. Převod – zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu. Bankovní účet - FIO banka, a.s. č.ú.: 8008141541/2010 platba v Kč, nebo IBAN: CZ6820100000002801703506 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX v případě Euro platby , variabilní symbol platby odpovídá číslu faktury. Po připsání částky na účet bude zboží odesláno zákazníkovi na dodací adresu uvedenou v objednávce.Kontrola příchozích plateb se provádí 2xdenně.

 

2. Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím služby Zásilkovna, DPD a GLS. Zboží bude doručeno na uvedenou adresu v objednávce. Doručení proběhne v pracovní dny po domluvě s přepravní službou. Přepravní služba Vás bude kontaktovat telefonicky.

 

3. U objednávek v ČR a souhrné výši nad 4000,- Kč maloobchodně (velkoobchodně od 4000,- Kč bez DPH) nebo na Slovensko od 4000,- s DPH  maloobchodně (velkoobchodně od 6000 bez DPH) a nejsou zákazníkovi účtovány žádné další poplatky jako balné, poštovné, doběrečné atp., doprava je tedy ZDARMA (při dopravě ZDARMA si vyhrazujeme výběr dopravce)!

 

4. U objednávek se souhrnou výší do 4000,- Kč s  DPH učtujeme poplatek za balné a poštovné v souhrnné výši dopravce Zásilkovna 79,- Kč a GLS 139,- Kč, při platbě převodním příkazem.

 

5. U objednávek dopravovaných společností Zásilkovna a DPD jsou ceny 119,- Kč.  GLS 139,- Kč, Zásilkovnaa DPD 139,- Kč při platbě dobírkou. Při výběru dopravce GLS a jeho výdejních míst je platba předem nebo kartou při objednávce 139,- Kč a platba hotově nebo kartou při převzetí 159,- Kč. Na Slovensko dodáváme zboží pouze na předplatbu. Cena balíku na Slovensko je s GLS je 299,- Kč s DPH Zásolkovna od 130,- Kč. Platba musí být provedena v korunách nebo Eurech  na výše uvedené bankovní účty. Veškeré poplatky související s převodem částky na účet hradí kupující.

 

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího). Je-li zboží zároveň vráceno, doporučujeme zákazníkovi, aby zboží bylo vráceno nepoškozené v originálním a bezvadném obalu z důvodu rychlejšího vyřízení.

 

2. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 

3. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nedodrží dodací lhůty společně dohodnuté.

 

4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.

 

5. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu.

 

6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.


Odpovědnost za vady

Adresa pro vrácení reklamovaného zboží:
Supco Czech, s.r.o.
Brněnská 128, 691 23 Pohořelice
Adresa pro písemný styk:
info@supco.cz
tel. Kontakt: 519 323 939, (v pracovní dny 8:30 do 17:00 hod)


1. Reklamace Dopravy - doručení poškozené zásilky dopravcem

Pokud jeví zásilka při předání dopravcem známky poškození, prosím tuto nepřebírejte, zjištěné závady zaznamenejte do dokladů doprovázející zásilku – Doručovací List
Pokud je obal neporušený, ale zboží uvnitř poškozeno, je nutné o této skutečnosti informovat reklamační oddělení naši společnosti neprodleně po zjištění poškození.
V případě nedodržení uvedeného limitu má dopravce právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku důkazů o vzniku škody
Pro urychlení vyřízení závady v přepravě, doporučujeme vytvořit fotodokumentaci doručené zásilky včetně transportního obalu.

2. Reklamace zboží, které má v záruční době vady

Reklamaci zboží v záruční době je dobré podat nejlépe písemně na výše uvedené kontakty.
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (emailem), po fyzickém obdržení zásilky k reklamaci. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Reklamované zboží je vhodné doručit k reklamaci co nejdříve po písemném uplatnění reklamace. Reklamace se tím výrazně urychlí.
O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník informován e-mailem.
Pro oznámení reklamace stačí zaslat e-mail a informovat tímto prodávajícího.
Kupující v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme uvést označení vad výrobku, popis vady a jakým způsobem se projevují.
Je-li kupující fyzická osoba, lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dní. Je-li právnická osoba, není určena zákonná lhůta, nicméně se snažíme dodržet stejný termín jako u reklamace u fyzické osoby.
Přiměřené náklady v případě oprávněné reklamace, budou kupujícímu vyplaceny po jejich doložení (scan účtenky za poštovné atd) a zaslání na adresu info@supco.cz
Reklamované zboží zašle kupující (na své náklady) na výše uvedenou adresu nebo je možné domluvit svoz reklamace s naším reklamačním oddělením. Cena dopravného při oprávněné reklamaci je stejná nebo nižší jako zákazník platil prodávajícímu.
Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: 519323939 a to v pracovní dny 8:30 do 17:00 hod nebo na info@supco.cz
Reklamovat nelze dárky navíc připojené k objednávce nebo k položce.

3. Náklady spojené s dopravou zboží k reklamaci a zpět vám budou kompenzovány za splnění těchto podmínek:

reklamace bude oprávněná (závada výrobku nebude způsobena neodbornou manipulací, chybným užíváním nebo mechanickým poškozením atd.)
na e-mail info@supco.cz zašlete žádost o proplacení nákladů, spolu s doložením výše nákladů (scan účtenky za poštovné, přepravní list atd).
náklady budou proplaceny v přiměřené výši

4. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. V případě, že bude reklamace uznána jako neoprávněná, bude reklamované zboží zasláno zpět zákazníkovi na náklady zákazníka, nebo si ho zákazník může vyzvednout v sídle firmy.

5. Objednáním zboží z e-shopu www.toys4you.cz uzavřete platnou kupní smlouvu. Jako kupující máte povinnost zaplatit kupní cenu a věc převzít. Tuto povinnost vám ukládá zákon, přesněji § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. Nepřevzetím zásilky byste výše zmíněný zákon porušil/a !!!!!!

Od našeho e-shopu i od  dopravce obdržíte informace o předání zboží dopravci a následně o předpokládaném datu doručení. Pokud se vám nehodí, není problém se dohodnout na jiném datu, případně změně místa dodání.

Přestože je to Vaše zákonná povinnost, zásilku jste si nevyzvedl/a existují dvě varianty:
  O objednané zboží máte i nadále zájem: Zboží vám znovu pošleme, kde v takovém případě však budeme požadovat, abyste za zboží zaplatil/a předem. Cenu objednávky navíc navýšíme o přiměřenou kompenzaci za nevyzvednutou zásilku. 
  O objednané zboží nemáte zájem: To, že jste objednané zboží nepřevzal/a, neznamená, že se objednávka automaticky stává stornovanou, případně že jste odstoupil/a od kupní smlouvy. Znamená to, že jste kupní smlouvu hrubě porušili, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. V momentě, kdy jste odeslal/a objednávku a náš e-shop ji potvrdil vznikla kupní smlouva.  Pokud tedy do doby expedice nepožádáte o změnu či stornování, kupní smlouva je stále platná. Podle litery zákona má pak náš e-shop právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího. Kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu. Pokud tedy nezaplatíte kompenzaci je možné věc z naší strany řešit soudní cestou. 

V případě platby převodem z účtu, vracíme finanční částky za reklamované zboží pouze na bankovní účty vedené v CZK v České republice. Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné.

Ve dnech 24. 12.  - 2. 1. patřičného roku neposkytujeme svoz reklamovaného zboží na adrese zákazníka.

 

Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (dále také jako „ADR“)

V případném sporu je možné využít mimosoudní cestu pomocí České obchodní inspekce (známé pod skratkou ČOI)

odkaz:     https://adr.coi.cz/


Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.

 

2. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.

 

3. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak.

 

4. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

 


Váš tým toys4you
 

 
 
Nastavení CookiesNastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím

Souhlas můžete odmítnout zde.

×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads